Alina V. Kharchenko, MD, Psychiatrist, Psychotherapist